सहायता कक्ष

इ-भुक्तानी सम्पर्क व्यक्ति :  सुरेश डंगौरा (सूचना प्रविधि अधिकृत)

मोबाइल : 9812692007

इमेल :bardagoriyagaupalika2017@gmail.com

Facebook:https://www.facebook.com/bardagoriyagapa

विद्युतीय माध्यमबाट कर भुक्तानी प्रकृया सम्बन्धी भिडियो सामाग्रीhttps://www.youtube.com/watch?v=wVwq-VJ9kic